YouTube Google+ Vimeo RSS VIDEOAKTIV

PNY microSDXC Elite 512 GB: microSDXC-Speicherkarte mit 512 GB

PNY bringt mit der „microSDXC Elite 512 GB“ eine neue microSDXC-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse U1 mit 512 Gigabyte Speicherkapazität.

pny micro sdxc 512 gb web

Die PNY microSDXC 512 GB ist die bisher größte microSDXC-Speicherkarte. Wann sie erscheint, ist aber noch unklar.

Forumthemen

Diese Diskussion im Forum weiterverfolgen ...
PNY microSDXC Elite 512 GB: microSDXC-Speicherkarte mit 512 GB